Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Good Brand Good market: การประชุม TCL Global Partner Conference - Tuesday, 13 October 2015 14:39
Blue Grey Red

Hot News

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

download


เตรียมพบกับงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บครั้งที่3

ได้ในปี2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมใจกันลดราคา 30%-70%

เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ในการการขนย้ายถ่ายโอนทุกชนิด งานบรรจุภัณฑ์และงานจัดเก็บ รวมไปจนถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

CONCRETE ASIA 2017 international exhibition and conference for the concrete and building construction industry. Click

“โตว่องไว” แบรนด์ไทย นวัตกรรมเดียว รุกอาเซียนยุทธการรุกตลาดอาเซียน มีวิธีที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแบรนด์ แต่ละธุรกิจ ต้องหาวิธีสู้กับคู่ค้าที่มาในหลากหลายรูปแบบ Good Brand Good Market ฉบับนี้ เราพาท่านผู้อ่านไปสัมภาษณ์นักธุรกิจ เจ้านวัตกรรม แบรนด์“โตว่องไว” ที่พร้อมนำพานวัตกรรมเดียว นวัตกรรมรถตอกเสาเข็มสู่ตลาดอาเซียน โดยพลิกผันยุทธวิธีต่าง ๆ รวมถึงการทำตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน

โตว่องไวฟื้นจากธุรกิจเดิม

คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เล่าให้เราฟังว่า บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 โดยเริ่มดำเนินกิจการเช่าทำโรงเลื่อยที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งดำเนินการได้ประมาณ 1 ปี และประสบภาวะขาดทุนจนหมด จึงได้ตัดแบ่งที่ดินคืนให้กับหุ้นส่วนทุกคน แลกเปลี่ยนกับการซื้อหุ้นส่วนทุกคนคืนมาเป็นของตนเองและ ต่อมาเมื่อประมาณปลายปี 2537 ได้คิดและประดิษฐ์รถตอกเสาเข็ม ซึ่งสามารถทำงานรวดเร็วมาก จึงได้นำชื่อของบริษัทเดิมนั้นเข้ามาทำกิจการต่อเนื่อง
และหลังจากได้รับการฝึกอบรม คพอ.(โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) รุ่นที่ 43 ของจังหวัดสุพรรณบุรี และ คพอ. ชั้นสูงรุ่นที่ 1 ทำให้ได้รู้จักการบริหาร ซึ่งแต่เดิมนั้นเราทำงานแบบลองผิดลองถูกมาโดยตลอด แต่หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้วสามารถนำพาบริษัทให้มีการเติบโตได้ แต่ก่อนที่จะได้รับการฝึกอบรมต้องต่อสู้ชีวิตไม่น้อย

พัฒนานวัตกรรมรถตอกเสาเข็ม
คุณไพศาล กล่าวถึงการพัฒนาการผลิตรถตอกเสาเข็มว่า ในฐานะเจ้าของนวัตกรรมรถตอกเสาเข็มสิทธิบัตรแรกของโลก  โตว่องไวให้ความสำคัญ 3 ประการ  คือนวัตกรรมที่โตว่องไวคิดค้นขึ้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ประการที่สองคือพัฒนานวัตกรรมเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับประการที่สามคือการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

เรื่อง อารินทร์ ปันทะวงศ์

สามารถอ่านฉบับสมบูรณ์ได้ที่ นิตยสารอาเซียน อินดัสเตรียล หาซื้อได้ตามร้านหนังสือแพร่พิทยา หรือสอบถามรายละเอียดโทร 02-5398210 หรือดาวน์โหลดที่ B2S